Kraków: Fundacja im. ks. Siemaszki, Przychodnia Pro Vita et Spe oraz Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom

Fundacja im. ks. Siemaszki współpracuje z wolontariuszami w możliwie szerokim zakresie, włączając ich w pracę na wielu polach swojej działalności. Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie: niesienia pomocy duchowej i materialnej dzieciom i młodzieży ubogiej, prowadzenia działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży ubogiej, inna działalność charytatywna zgodna z duchem św. Wincentego a Paulo i ks. Kazimierza Siemaszki.

Aby zrealizować powyższe cele fundacja im. ks. Siemaszki w Centrum Edukacyjnym koncentruje się na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego i organizowaniu zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z Piekar i okolicznych miejscowości. Oferta jest bogata, wychodząca naprzeciw ich zainteresowaniom, jak: plastyka, muzyka, taniec, teatr, prace artystyczno-rzemieślnicze wykonane w glinie i wiklinie oraz nauka języków obcych. Fundacja organizuje również międzynarodowe programy dla młodzieży, których celem jest wymiana międzykulturowa. Programy te są tematyczne, koncentrują się np. na historii, muzyce lub nauce języków obcych. 

Wolontariusz ma możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach oferowanych przez centrum - bądź podejmując samodzielną pracę z młodzieżą, bądź pracując jako asystent pracownika fundacji. Wolontariusze pracują w tandemie niemiecko-ukraińskim.

Wolontariuszka Nina Mialo pracująca w Centrum Maltańskim vergrößern

© https://www.facebook.com/przedszkolemaltanskie/posts/1953154191566230

Wolontariuszka Nina Mialo pracująca w Centrum Maltańskim

Wolontariusz pracujący w Centrum Maltańskim wspiera dzieci z porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, wadami genetycznymi, autyzmem. Wspólnie z pracownikami Centrum pomaga rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka.

Wolontariusz pracuje w grupie przedszkolnej dzieci autystycznych jako wsparcie pracujących tam nauczycieli. Bierze również udział w programie wsparcia rodzin. Pracując w grupie polskich wolontariuszy, pomaga rodzinom dzieci autystycznych w domu w rehabilitacji. Częścią programu pomocy rodzinom jest cykl szkoleń dla wolontariuszy, który pozwala wgłębić się w przyjętą w centrum metodę pracy.