Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku oraz Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN

Wolontariuszka ASF, Anastasiia Vynohradova, oprowadza po wystawie „Lublin. Pamięć Miejsca”

W Lublinie jeden z wolontariuszy pracuje w Państwowym Muzeum na Majdanku na terenie byłego obozu koncentracyjnego oraz opiekuje się osobami starszymi, która doświadczyły w przeszłości nazistowskich prześladowań.

Pracując w muzeum wolontariusz pomaga pracownikom w bieżących sprawach związanych z działalnością instytucji, zajmują się tłumaczeniami i pracuje z grupami młodzieży odwiedzającymi miejsce pamięci. Odwiedzając starsze osoby, pomagają im w zakupach i drobnych pracach porządkowych, towarzyszy podczas wypraw do przychodni lub spacerów. Pod opieką Maximilian-Kolbe-Werk znajdują się między innymi byli więźniowie obozów koncentracyjnych lub dzieci Holokaustu, mają tez więc niepowtarzalną szansę uczyć się historii przez doświadczenie.

Wolontariusz Volodymyr Dyshlevuk podczas projektu "Listy do Henia"

Drugi wolontariusz pracuje w Ośrodku Brama Grodzka Teatrze NN. W ramach projektu współorganizuje bieżące wydarzenia realizowane w ośrodku, dotyczące żydowskiej przeszłości Lublina, a także relacji między narodami polskim, ukraińskim i niemieckim. Dużą częścią projektu jest zbieranie relacji świadków wydarzeń z czasów II wojny światowej, które rozegrały się na terytorium granicznym pomiędzy obecną Polską i Ukrainą.