Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży oraz Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Johannes Fendel, wolontariusz ASF - oprowadzanie po synagodze w Centrum Żydowskim

Wolontariusze pracujący w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży mierzą się w swojej codziennej pracy z tematem Zagłady i prześladowań nazistowskich. Do MDSM przyjeżdżają codziennie grupy młodych ludzi zainteresowane tematyką Auschwitz. Dom oferuje im warsztaty, dyskusje i wycieczki, pozwalające pogłębić wiedzę o tej części europejskiej historii. Wolontariusze pomagają pracownikom tej instytucji w opiece nad młodzieżą i animacji grup.

Wolontariuszka Janina Schnurr podczas prac porządkowych na cmentarzu żydowskim w Oświęcimiu.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu ma na celu przede wszystkim upamiętnienie przedwojennej historii Żydów polskich. Znajduje się w nim wystawa poświęcona tej tematyce, centrum organizuje też tematyczne oprowadzania po mieście i warsztaty dla młodzieży. Wolontariusze pomagają jego pracownikom na wszystkich tych polach działalności.

Irina Nikolaienko The motto of the MDSM is “A House to Live, a Place to Learn” and a lot of projects run with a prefix “learning from history”. So, presence of history was the thing that I felt really close. I’ve learned how to analyze every event or process from different sides and how to connect it with the modern world.