Warszawa: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz warszawski oddział Maximilian-Kolbe-Werk

Mariane Pöschel z panią Zofią

Mariane Pöschel z panią Zofią

Jedna z wolontariuszek Daria Hruszewska z Ukrainy pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, która zrzesza około 650 roku. Projekt odbywa się w pobliżu synagogi Nożyków. Jest to jedyna synagoga w Warszawie, która przetrwała okupację niemiecką. Na terenie Ośrodka Kultury mieści się Teatr Żydowski, przedszkole, działy sprzedaży z biblioteką i sprzedażą komputerową. Na miejscu są również koszerny sklep, restauracja i różne czynniki i fundusze żydowskie.

Wolontariuszka odwiedza starsze osoby, czyta w gazetach/ książki, chodzi na spacery i współuczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Uzupełnienie uzupełnione, uzupełnione Gminy polecane posiłki i członkom członkom zespołu stołowego: zakupach, dotarciu na wprowadzenie lekarskie. 

Czas trwania teraźniejszej pomocy w do gminy, na czas realizacji korespondencji i przykładek. Wolontariusz pracuje również w przedszkolu. Oceny oceny zawodki zależy w dużej mierze od czasu jego tworzenia. Projekty własne wolontariuszy (na przykład wieczory filmowe, itp.) są bardzo mile widziane.

Działanie wolontariuszy jest finansowane ze środków unijnych Solidarności w ramach Programu Europejskiego Programu.