Warszawa: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz warszawski oddział Maximilian-Kolbe-Werk

Mariane Pöschel z panią Zofią

Mariane Pöschel z panią Zofią

W Warszawie wolontariusze pracują w biurze Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz opiekują się osobami starszymi, które doświadczyły w przeszłości nazistowskich prześladowań.

Pracując w biurze wolontariusze pomagają pracownikom w bieżących sprawach związanych z działalnością organizacji. Często wykorzystywana jest w tym wypadku znajomość ich języków ojczystych. Mają też szansę rozwijać własny projekt np. klub dyskusyjny lub zajmujący się czytaniem literatury. Odwiedzając starsze osoby, pomagają im w zakupach i drobnych pracach porządkowych, towarzyszą podczas wypraw do przychodni lub spacerów. Pod opieką Maximilian-Kolbe-Werk znajdują się między innymi byli więźniowie obozów koncentracyjnych lub powstańcy warszawscy, mają tez więc niepowtarzalną szansę uczyć się historii przez doświadczenie.

Jeden z wolontariuszy pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, która zrzesza około 650 członków. Poza życiem religijnym, tworzą oni rozbudowaną i zaangażowaną społeczność. Projekt odbywa się w pobliżu synagogi Nożyków. Jest to jedyna synagoga w Warszawie, która przetrwała okupację niemiecką. Na terenie Ośrodka Kultury mieści się Teatr Żydowski, przedszkole, dział szkoleń z biblioteką i sale komputerowe. Na miejscu są również koszerny sklep, restauracja i różne organizacje i fundacje żydowskie.

Wolontariusz odwiedza starsze osoby, czyta im gazety/ książki, chodzi na spacery i współuczestniczy w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto,  dostarcza członkom Gminy ciepłe posiłki ze stołówki i pomaga im w codziennych zadaniach: zakupach, sprzątaniu, dotarciu na wizyty lekarskie. 

Od czasu do czasu wolontariusz pomaga w biurze Gminy, na przykład w obsłudze korespondencji i przesyłek. Wolontariusz pracuje również w przedszkolu. Zakres obowiązków wolontariusza zależy w dużej mierze od jego kreatywności i pomysłów. Projekty własne wolontariuszy (na przykład wieczory filmowe, wycieczki itp.) są bardzo mile widziane.