Koszty związane z uczestnictwem w obozach letnich

Opłata rejestracyjna (stopniowana w zależności od kraju pochodzenia)

  • Zachodnia, północna i południowa Europa, Ameryka Północna, Izrael: 100 euro ze zniżką/ 130 euro bez zniżki
  • Kraje bałkańskie, Polska, Słowacja, Słowenia, Czechy, Węgry: 40 euro ze zniżką/ 60 euro bez zniżki
  • Rosja, Ukraina, Białoruś i inne kraje Europy Południowo-Wschodniej: 25 euro ze zniżką/ 40 euro bez zniżki

Ze zniżki mogą skorzystać osoby, które nie mają stałego dochodu oraz osoby niepracujące. W zależności od rodzaju obozu i jego specyfiki koszty mogą się różnić od podanych powyżej.

Dodatkowe koszty

  • Koszty podróży
  • Wysyłka zaproszeń niezbędnych do uzyskania wizy

Jeśli wymagana jest wiza, ASF wysyła uczestnikom zaproszenia niezbędne do uzyskania wizy. Koszty wysyłki wynoszą: 3,50 euro za normalną przesyłkę, 9,20 euro za przesyłkę zarejestrowaną międzynarodową, 11,30 euro za przesyłką ekspresową międzynarodową.

  • Ubezpieczenie zdrowotne

ASF zawiera dla wszystkich uczestników ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

  • Wydatki prywatne

ASF ponosi koszty związane z pracą praktyczną (np. farby, pędzle, rękawice) i koszty programu (np. bilety wstępu do muzeów) oraz wyżywienia i zakwaterowania.


Rezygnacja

Jeżeli musisz zrezygnować z uczestnictwa w obozie letnim, powiadom nas jak najszybciej! Do 3 tygodni przed rozpoczęciem obozu ASF zwraca 80 % opłaty. Przy powiadomieniu w późniejszym terminie opłata nie zostanie zwrócona.