Obszary pracy

Miejsca pamięci

Praca wolontariuszy i wolontariuszek obejmuje prace renowacyjne i porządkowe w miejscach pamięci o ofiarach nazizmu w byłych niemieckich obozach koncentracyjnych. Wolontariusze angażują się również w prace badawcze i archiwalne, które są kluczowe dla zachowania pamięci o więźniach, a także wspierają projekty edukacyjne.

W czasie warsztatów, które towarzyszą pracom w miejscach pamięci uczestnicy poznają historię swoich krajów w czasie drugiej wojny światowej i dyskutują na temat znaczenia miejsc pamięci obecnie. Centralnym elementem obozów letnich są spotkania ze świadkami historii.

Przykłady zadań:

 • Projekt „Prosty język”- redagowanie materiałów informacyjnym dla osób z trudnościami w nauce
 • Praca w archiwum 
 • Opracowywanie biografii więźniów
 • Prace porządkowe (malowanie drzwi, pielenie), prace konserwacyjne, drobne remonty
 • Opracowywanie ścieżek edukacyjnych

  Spotkania z gminami żydowskimi

  Podczas obozów letnich uczestniczki i uczestnicy mają okazję odkryć kulturową różnorodność europejskich Żydów, która została niemal całkowicie zniszczona w czasie Holokaustu.

  Poprzez pracę w czasie obozów letnich chcemy wspierać gminy żydowskie w zachowaniu ich dziedzictwa kulturowego. Wolontariusze pracują na żydowskich cmentarzach, gdzie czyszczą nagrobki, pielą i usuwają zarośla, odsłaniają zarośnięte ścieżki. W ten sposób przyczyniają się do upamiętnienia osób, które spoczywają na tych cmentarzach oraz wyrażają solidarność z członkami gmin żydowskich w Europie.

  Wolontariusze uczestniczą ponadto w żydowskich świętach, dyskutują o religii oraz poznają historię i kulturę żydowskich społeczności w Europie.

  Praca z osobami z niepełnosprawnościami

  Narodowy socjalizm dzielił ludzi na wartościowych i rzekomo niegodnych życia w społeczeństwie. Osoby chore i niepełnosprawne nie pasowały do nazistowskiego obrazu świata i tysiące z nich zostało zamordowanych, zarówno w Niemczech, jak i w krajach znajdujących się w czasie wojny pod niemiecką okupacją.

  W czasie obozów letnich uczestniczki i uczestnicy pracują z osobami niepełnosprawnymi przy pracach porządkowych, w ogrodzie, organizacji wspólnych wycieczek i zajęć kulturalnych. W czasie warsztatów wolontariusze zapoznają się z historią nazistowskiego "programu eutanazji" oraz dyskutują o dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami we współczesnych społeczeństwach. Mają możliwość pracy nad własnymi uprzedzeniami i obawami.

  I wiele innych projektów...

  Wsparcie uchodźców i lokalnych inicjatyw na rzecz równości i praw człowieka, praca w schroniskach dla osób bezdomnych lub uzależnionych, projekty teatralne i muzyczne, odnawianie domów byłych robotników przymusowych... Program obozów letnich jest tak różnorodny jak jego uczestnicy.

  Każdy letni obóz jest wyjątkowy - zapraszamy do zapoznania się z programem na 2018!