Więcej informacji o rejestracji można znaleźć na stronie ASF:

  • w języku niemieckim tutaj,
  • w języku angielskim tutaj.

Po otrzymaniu zgłoszenia, w ciągu trzech dni roboczych, sprawdzamy dostępność miejsc na dany obóz.

Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej, prosimy o przelanie opłaty rejestracyjnej w ciągu tygodnia. Miejsce zostanie zarezerwowane po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej na konto ASF.

Zapraszamy do udziału w obozach letnich ASF!