Stowarzyszenie ASF w Polsce organizuje roczne projekty wolontariatu w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jest również organizacją koordynującą pobyt wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy w Polsce.

Stowarzyszenie ASF w Polsce jest organizacją, która posiada akredytację Programu Erasmus+ i koordynuje projekty oraz wysyła wolontariuszy w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności