Stowarzyszenie ASF w Polsce organizuje roczne projekty wolontariatu w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jest również organizacją koordynującą pobyt wolontariuszy z Niemiec i Ukrainy w Polsce.