Jak zostać wolontariuszką/wolontariuszem?

Stowarzyszenie realizuje projekty w ramach Programu Europejski Korpus Solidarności. W ramach tego programu gościmy już trzy generacje wolontariuszy:

  • 2019-2020 (Rena Dzafarova, Nina Lozinska,  Marianna Shpak,  Daria Hrushevska, Anastasia Moor)
  • 2020-2021 (Polina Tsybulko, Iryna Arbora, Kseniia Dokalenko, Anna Machwitz)
  • 2021-2022 (Maksym Pihida,  Illia Pokotylo, Tamara Khurtsydze,  Oleksandra Chernukhina, Marie Tepe, Julia Bökelmann)

 Działania wolontariuszy są finansowane ze środków unijnych. 

 Bezinteresowne zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy łączy ludzi z różnych państw i daje nadzieję, że dzięki świadomej działalności na rzecz pokoju świat bez autorytarnych i totalitarnych systemów politycznych, wojen i prześladowań jest możliwy.

Informacje dla kandydatów

Wolontariat trwa 12 miesięcy. Rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w sierpniu następnego roku.

Wolontariuszki i wolontariusze pracują w:

  • muzeach i miejscach pamięci o ofiarach II wojny światowej i Zagłady europejskich Żydów,
  • ośrodkach edukacji historycznej i obywatelskiej,
  • organizacjach współpracujących z osobami doświadczającymi wykluczenia, np. z osobami z niepełnosprawnościami, bez stałego miejsca zamieszkania, uchodźcami, przedstawicielami mniejszości.

W czasie trwania wolontariatu ASF organizuje seminaria dla wolontariuszek i wolontariuszy, które umożliwiają lepsze poznanie innych uczestników programu, a także pomagają w aklimatyzacji i stanowią okazję do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń na temat historii, pamięci o przeszłości i obecnej sytuacji politycznej.

Kandydaci do wolontariatu powinni przesłać na adres Stowarzyszenia ASF w Polsce następujące dokumenty (w języku niemieckim lub angielskim - zależnie od kraju, w którym chcą pracować):

  • życiorys
  • aplikację
  • 4 zdjęcia (ewentualnie 1 zdjęcie przesłane wraz z wnioskiem, a reszta po zakwalifikowaniu do wolontariatu)

ASF ponosi koszty podróży wolontariusza na początku i na końcu wolontariatu, a także dojazdu na wszystkie seminaria. Wolontariusze otrzymują kieszonkowe, pieniądze na mieszkanie i wyżywienie.

ASF jest organizacją non-profit i stara się zdobywać fundusze na sfinansowanie swej działalności z różnych źródeł. Środki na działalność ASF pochodzą od organizacji i instytucji niemieckich i europejskich oraz z prywatnych darowizn.

Koszty rocznego programu wolontariatu to średnio 10.000 EUR. Aby ta działalność mogła być utrzymywana na tak dużą skalę jak obecnie, ASF zwraca się z prośbą o wsparcie również do uczestników programu wolontariatu. Wolontariusze proszeni są o przesłanie informacji o programie wolontariatu organizacjom i osobom, które mogłyby wesprzeć ten program. Poszukiwanie sponsorów może dotyczyć zarówno osób publicznych, instytucji czy firm, jak i kręgu rodziny i przyjaciół. Nawet jeżeli nie uda się pozyskać środków, ważna jest sama popularyzacja idei wolontariatu.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu są zobowiązane do odbycia krótkiej praktyki przed rozpoczęciem wolontariatu, najlepiej w organizacji zajmującej się podobną do wybranego programu działalnością socjalną. Należy również dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza i stomatologa oraz zaświadczenie o niekaralności.

Aplikacje prosimy przesłać na adres:

Stowarzyszenie ASF w Polsce
Piekary 2
32-060 Liszki