Wolontariat w Niemczech

Seminarium przygotowawcze dla wolontariuszy w Niemczech, 2017

W Niemczech pracuje międzynarodowa grupa młodzieży pochodzącej z wszystkich krajów, w których ASF prowadzi swoją działalność. Rekrutacja do projektów w Niemczech odbywa się we wszystkich krajach współpracujących z ASF. Z reguły pracuje tam trójka polskich wolontariuszy.

Międzynarodowa grupa wolontariuszy w Niemczech

We wszystkich projektach w Niemczech wymagana jest znajomość niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie.

Lista projektów znajduje się na stronie ASF z Niemiec tutaj

Raporty wolontariuszy, którzy byli w Niemczech można przeczytać w zakładce Głosy wolontariuszy tutaj