Projekty w Wielkiej Brytanii

Pracuj w polsko-niemieckim tandemie!

Wolontariuszki i wolontariusze z Polski i Niemiec pracują w organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją, wspieraniem lokalnych społeczności, współpracą z osobami z niepełnosprawnościami i z problemami psychicznymi, uchodźcami oraz walką z wykluczeniem społecznym.

Southwark Day Centre for Asylum Seekers (Londyn)

Praca z uchodźcami

Wolontariuszki i wolontariusze pracują w Southwark Day Centre for Asylum Seekers (SDCAS), organizacji niosącej pomoc osobom z różnych państw, które ubiegają się o status uchodźcy w Wielkiej Brytanii.

więcej

Roma Support Group (Londyn)

Praca ze społecznością romską

Wolontariusze pracują w organizacji zajmującej się wspieraniem społeczności romskiej w Wielkiej Brytanii.

więcej

Coventry and Warwickshire Mind (Coventry)

Praca z osobami z problemami psychicznymi

Wolontariusze pracują w instytucji pomagającej osobom z problemami psychicznymi oraz działającej na rzecz poszerzenia wiedzy o zdrowiu psychicznym.

więcej

Queen Victoria Seamen's Rest (Londyn)

Praca z osobami zagrożonymi bezdomnością

Wolontariusze pracują w działającym od 170 lat schronisku dla byłych marynarzy i żołnierzy oraz osób bezdomnych.

więcej

Pursuing Independent Paths (Londyn)

Praca z osobami z trudnościami kognitywnymi

W Pursuing Independent Paths wolontariusz/wolontariuszka pracuje z osobami, które mają trudności w uczeniu się, wspiera ich autonomię i pomaga im zdobyć umiejętności niezbędne do samodzielnego życia.

więcej

Magda Madej, Coventry Mind Pomimo tego, że momentami było mi ciężko zmierzyć się z zadaniami, które zostały mi postawione, nigdy nie były one ponad moje siły. Wszyscy zawsze dbali o to, żebym nie czuła się nimi przytłoczona. A co najważniejsze, praca, którą tutaj podejmowałam, była ogromnie wzbogacająca dla mnie samej.