Coventry and Warwickshire Mind (Coventry)

Drop-in Center w Coventry Mind

Drop-in Center w Coventry and Warwickshire Mind

Od 40 lat Coventry and Warwickshire Mind wspiera osoby z problemami psychicznymi. Celem organizacji jest poprawa standardów świadczeń dla tych osób oraz praca nad innowacyjnymi programami wspierania zdrowia psychicznego. Coventry and Warwickshire Mind prowadzi działania edukacyjne na temat problemów zdrowia psychicznego. Wolontariusze pełnią bardzo istotną rolę w życiu organizacji i biorą udział w wielu różnych projektach. Coventry and Warwickshire Mind zapewnia im profesjonalną superwizję i niezbędne szkolenia.

Wolontariusz/wolontariuszka wspiera:

  • Drop-in Centre – miejsce spotkań otwarte 365 dni w roku. Do Drop-in Centre może przyjść każdy, kto chciałby w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze porozmawiać przy filiżance herbaty, zagrać w gry (np. bilard) czy po prostu się zrelaksować. Każdego dnia z „drop-in” korzysta średnio 50 osób.
  • Vibes Youth Centre – projekt promujący nowatorskie rozwiązania w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, np. program „Listening Ear”, bezpieczne miejsce, do którego dzieci mogą przyjść i opowiedzieć o wszystkim, co je martwi.
  • Befriending Service – projekt, dzięki któremu podopieczny Coventry and Warwickshire Mind otrzymuje wsparcie stałej osoby kontaktowej, która poprzez wspólne uczestnictwo w życiu kulturalnym i socjalnym pomaga w rozwijaniu wiary w siebie.

Dodatkowo wolontariuszka/wolontariusz może pomóc przy innych projektach organizacji, np. klubie wędkarskim i ogrodniczym, grupie spacerującej, centrum informacyjnym oraz przy pracy z młodzieżą.

W Coventry and Warwickshire Mind pracuje polsko-niemiecki tandem.

Więcej o Coventry and Warwickshire Mind:

https://www.cwmind.org.uk/