Roma Support Group (Londyn)

Roma Support Group jest organizacją charytatywną powstałą w 1998 roku z inicjatywy Romów. Na początku swojej działalności organizacja wspierała uchodźców, którzy byli prześladowani w krajach pochodzenia. Kiedy wielu z nich otrzymało prawo do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, rozpoczął się drugi etap działalności organizacji. Obecnie celem Roma Support Group są działania na rzecz poprawy jakości życia, udzielanie konsultacji na temat możliwych form wsparcia społeczności romskiej oraz promocja dziedzictwa kulturowego Romów. Organizacja informuje opinię publiczną o dyskryminacji i problemach, z jakim boryka się społeczność romska w różnych krajach Europy. By przezwyciężyć stereotypy wobec Romów oraz ich izolację w społeczeństwie, organizacja prowadzi projekty mające na celu zbudowanie trwałych więzi pomiędzy członkami tej społeczności i osobami spoza niej.

Więcej o Roma Support Group:

http://romasupportgroup.org.uk/

Roma Support Group to również projekty kulturalne, fot. Ewa Korbut

Organizacja jest elastyczna, jeżeli chodzi o potrzeby i zainteresowania wolontariusza/wolontariuszki. Po początkowym okresie pracy mają oni możliwość wyboru projektu lub projektów, w których chcieliby się zaangażować. Organizacja poszukuje osób, które są zainteresowani pracą w wielokulturowym środowisku, pragną zdobyć wiedzę o kulturze i historii Romów oraz nie boją się zakwestionować istniejącego stanu rzeczy pozwalającego na dyskryminację członków tej społeczności.

Obecnie w ramach organizacji działają następujące projekty:

 • Advice & Advocacy – projekt, w ramach którego udzielana jest pomoc w zakresie zasiłków, długów, rachunków i spraw mieszkaniowych oraz pomoc prawna,
 • Mental Health Advocacy Project – projekt skierowany do osób z problemami psychicznymi, udzielający pomocy w uzyskaniu dostępu do fachowej pomocy psychiatrycznej i psychoterapii,
 • Health Project – projekt skierowany do służby zdrowia, służy poprawie rozumienia potrzeb i specyfiki  społeczności romskiej wśród lekarzy,
 • Education Project – projekt przeznaczony dla dzieci i młodzieży, w ramach którego udzielana jest pomoc przy zapisach do szkół, uzyskiwaniu mundurków, darmowych posiłków, zajęć pozalekcyjnych, a także promujący kulturę romską w szkołach,
 • organizacja zajęć dodatkowych, np. z karate i gry na skrzypcach dla dzieci i młodzieży.

Do zadań wolontariusza należy:

 • obsługa recepcji, prowadzenie systemu wizyt w organizacji,
 • opieka nad klientami biura,
 • odpowiadanie na ogólne zapytania w sprawie działalności biura,
 • utrzymywanie kontaktów z adwokatami oraz organizacjami charytatywnymi,
 • uaktualnianie bazy danych klientów,
 • praca jako tłumacz dla pracowników nie znających języka polskiego,
 • wykonywanie tłumaczeń na potrzeby biura,
 • wspomaganie wydarzeń i projektów realizowanych przez organizację,
 • towarzyszenie pracownikom biura przy wizytach domowych,
 • udzielanie porad z dziedzin prawa migracyjnego, prawa pracy oraz prawa zabezpieczeń społecznych (po otrzymaniu specjalnego szkolenia - opcjonalnie).