Southwark Day Centre for Asylum Seekers (Londyn)

Mieszkańcy dzielnicy Peckham, w której zlokalizowane jest SDCAS, fot. Dorota Grzegorek

Mieszkańcy dzielnicy Peckham, w której zlokalizowane jest SDCAS, fot. Dorota Grzegorek

Southwark Day Centre for Asylum Seekers jest ośrodkiem dla osób ubiegających się o status uchodźcy. Organizacja wspiera je w walce przeciwko wykluczeniu i biedzie, prowadzi działania edukacyjne i prozdrowotne. Główna siedziba organizacji znajduje się na Copleston Road, ponadto SDCAS obsługuje trzy centra. Wszystkie centra mieszczą się w Southwark i są otwarte jeden dzień w tygodniu. Taka struktura ułatwia szeroki dostęp do świadczonej pomocy. W SDCAS można porozmawiać z życzliwymi osobami, zjeść ciepły posiłek, skorzystać z pomocy pielęgniarki czy psychoterapeuty, a także wziąć udział w zajęciach dodatkowych. Klienci przychodzą do centrum od godziny 12.30. Między 13.00 a 14.00 kucharze wydają lunch, w którym biorą udział również pracownicy i wolontariusze. Pracownicy i wolontariusze przychodzą do centrum o 10.00, żeby przygotować pomieszczenia, wykonać prace biurowe i administracyjne czy przedyskutować bieżące sprawy na spotkaniu zespołu. O 14.00 zaczynają pracę doradcy. Równolegle odbywają się zajęcia dla klientów: od wtorku do czwartku kurs komputerowy oraz kurs angielskiego, a we wtorek także zajęcia o charakterze taneczno-terapeutycznym oraz relaksacyjnym. Klienci biorący udział w zajęciach mogą oddać w tym czasie swoje dzieci pod opiekę pracowników, którzy organizują czas dla najmłodszych w specjalnie do tego przeznaczonej przestrzeni. Centrum kończy pracę o 17.30.

Więcej o celach i działalności SDCAS:

http://www.sdcas.org.uk/

Dorota Grzegorek, wolontariuszka z klientką SDCAS

Typowy dzień pracy wolontariusza zaczyna się o godzinie 9.30, a kończy o 17.30. Zadania są bardzo różnorodne. Należą do nich prace wykonywane regularnie oraz takie, które pojawiają się na bieżąco w ciągu dnia. Do stałych zadań wolontariusza należy zbieranie materiałów do newslettera SDCAS oraz pomoc przy jego redagowaniu i jego wydawaniu. Duża część obowiązków wiąże się z kontaktami z „FareShare”, firmą zapewniającą dostawy taniej żywności do centrum. To oznacza również współpracę z kucharzami. Wolontariusz codziennie pracuje bezpośrednio z klientami i klientkami, rejestrując ich w bazie danych, prowadząc spis osób przychodzących do centrum, wykonując telefony, pisząc listy i pomagając w wypełnianiu ankiet badających poziom zadowolenia z usług oferowanych w centrum. W miarę zdobywania doświadczenia w projekcie zadania stają się bardziej odpowiedzialne.