Obozy letnie ASF

ASF organizuje corocznie około 20 międzynarodowych obozów dla uczestników z różnych krajów. Mieszkają oni, uczą się i pracują wspólnie przez okres dwóch do trzech tygodni. Ważnym punktem projektów jest pielęgnacja żydowskich cmentarzy w Europie Środkowej i Wschodniej, praca w miejscach pamięci znajdujących się na terenie byłych obozów koncentracyjnych, w różnie ukierunkowanych instytucjach socjalnych a także wspólne spędzanie wolnego czasu i praca z osobami niepełnosprawnymi.

Uczestnikiem obozu może zostać każdy zainteresowany, który skończył 18 lat (cześć obozów skierowana jest także do młodzieży od 16 roku życia) i znajduje w sobie motywację do pracy.
Aktualny program i formularze zgłoszeniowe znajdują się w zakladce 'Obozy letnie' lub na stronie niemieckiego ASF.